חתול על-חלל

15 

קססונת דגם חתול על-חלל, שחורה מבפנים (אבל בקטע טוב!) ומבחוץ, עם חתול החלל הראשון בגלקסיה.